Kaj pomenita v pisavi ritem in takt ?

Vsi se v šoli učimo enakega pisanja črk, toda z razvojem naše osebnosti se oblikovno spreminjajo tudi naše črke, razporeditev pisanja na listu, potek naših pisalnih linij in povezanost naših črk v besedi, različni razmaki med besedami, hitrost pisanja, poenostavljanje pisanja črk ali obogatitve. Vse to spada v ugotavljanje kateri prevladuje v grafološki analizi.

Ritem in takt sta neposredno povezana v pisavi in vedno nastopata skupaj. Ritem v naši pisavi pokaže koliko smo dali prosto pot naši življenski energiji, domišljiji, čustvom, inpulzivnosti. Ljudje ki imajo ritmično pisavo, so osebnostno zreli in znotraj sebe harmonični. Do svoje okolice so senzibilni in se prilagajajo njihovim zahtevam.

Takt je pokazatelj koliko oseba obvaduje svoj ritem s svojim razumom in logiko. Če v pisavi prevladuje takt, je ta pisava zelo natančna, vse črke in vrstice so lepo urejene in pregledne, nič v pisavi ne zaniha, skratka vse je zelo pod kontrolo. Takšna oseba se zelo drži vseh priučenih norm in načel. Če bi bil v pisavi prisoten samo takt bi bil tak človek kot robot. Če bi v grafološki analizi ugotovili samo ritem, bi bila tak oseba zelo podobna divji živali- brez norm in kontrole svojega početja.

Idealno razmerje je 50% procentov vsakega, toda grafološka analiza pokaže v večini primero razmerje 60% prevladovana enega ali drugega.
Vsekakor pri umetnikih prevladuje ritem.

Komentirajte

Povejte vaše mnenje.